ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากจีน

ในปัจจุบันนั้นมีบริษัทขนส่งสินค้ามากมายให้เลือกใช้บริการในกรณีที่ไม่ต้องการพบกับความยุ่งยากทั้งหลาย ซึ่งส่วนมากก็จะมีราคาแตกต่างกันออกไป ตามรูปแบบของการขนส่งเช่น คิดจากระยะทาง หรือคิดจากน้ำหนักของสินค้า ถ้าจะใช้บริการเหล่านี้ก็ควรเลือกที่เหมาะสมกับสินค้า ในการนำเข้าสินค้าจากจีน ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน www.importchinathai.com มีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากกรม

Line3174_-_Shipping_Containers_at_the_terminal_at_Port_Elizabeth_New_Jersey_-_NOAA-e1426653398695-850x350

การเตรียมความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้า พร้อมยกตัวอย่างการนำเข้าสินค้าจากจีนทางทะเล ตั้งแต่ขั้นตอนในการการเตรียมเอกสารเพื่อขอทำธุรกิจนำเข้าสินค้า และส่วนที่เหลือจะว่าด้วยวิธีทางการโอนถ่ายสินค้า การตรวจสอบสินค้าที่นำเข้า กับภาษีการนำเข้า ไปจนถึงเรื่องของการดำเนินการติดต่อกับทางท่าเรือ ซึ่งแม้จะมีขั้นตอนจำนวนหนึ่งแต่ก็มีความเป็นมาตรฐาน

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าจากจีนประกอบด้วย

  1. การจดทะเบียนพาณิชย์

2.การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

  1. การหาสินค้าที่ต้องการจากประเทศต่างๆ
  2. การติดต่อ สั่งซื้อสินค้า
  3. การชำระเงินค่าสินค้าผ่านธนาคาร
  4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการนำเข้าสินค้าจากจีน
  5. ติดต่อผ่านพิธีการศุลกากร (• การขึ้นทะเบียนระบบ Paperless • พิธีการประเมินอากร
  1. การส่งมอบสินค้า
  2. การกระจายสินค้า หรือการขายสินค้าออกสู่ตลาด

 

 

 

Did you enjoy this post? Why not leave a comment below and continue the conversation, or subscribe to my feed and get articles like this delivered automatically to your feed reader.

Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.